Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020

20.05.2016

W dniu 19 maja 2016 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 586/16 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych.

Dokument wraz z załącznikami oraz opis wprowadzonych zmian jest dostępny pod adresem : http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/item/677-zmiany-w-szczegolowym-opisie-osi-priorytetowych-rpo-wl-na-lata-2014-2020.

Dokument obowiązuje od 19 maja 2016 r.

Artykuły powiązane

 
Top