Aktualizacja informacji o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie dotyczące inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

Data publikacji: 08.02.2017 r.

W dniu 27 stycznia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zakończyło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu w ramach poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

W konkursie złożone zostały 72 wnioski  o wartości projektów ogółem w wysokości 144 526 870,19 PLN. Wartość dofinansowania, o które wystąpili wnioskodawcy wynosi 87 527 551,82 PLN.

Po szczegółowe informacje dotyczące naboru zapraszamy na stronę internetową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top