Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników (8 lutego 2017 r.)

Data publikacji: 08.02.2017 r.

Informujemy, że 8 lutego 2017 roku uległ zmianie Regulamin konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników.

Treść Załączników pozostaje niezmieniona.

 

pdfRegulamin konkursu z Poddziałania X.2.1 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie - wersja z 8 lutego 2017 r.604.67 KB

 
Top