Wyjaśnienie dla konkursu dotyczącego Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ramach opieki koordynowanej

Data publikacji: 07.02.2017 r.

W związku z prowadzonym naborem nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/16  wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w zakresie opieki koordynowanej) informujemy o braku możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu dla inwestycji dotyczących świadczeń gwarantowanych w zakresie stomatologii, bowiem leczenie stomatologiczne należy do odrębnego niż ambulatoryjna opieka specjalistyczna zakresu świadczeń.

Jednocześnie informujemy, że świadczenia udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 
Top