Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury

Data publikacji: 09.02.2017 r.

Informujemy, że w Uchwale Nr 1362/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zmienia się załącznik „Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury”.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach z dnia 8 lutego 2017 r.309.66 KB

 
Top