Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (3877) wiadomości ze wszystkich kategorii

Dodatkowe informacje

  • Aktualny do 2017-01-31
  • Wynik naboru wniosków

    Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0005/16, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd” złożony przez Województwo Łódzkie uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w  wyniku której otrzymał 79,09% punktów.

Data publikacji: 27.10.2016 | Kategoria: Nabory wniosków | RPLD030201IZ0010003/16
Data publikacji: 25.10.2016 | Kategoria: Wiadomości | Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
 
Top