Wyniki oceny formalnej wniosku złożonego przez Gminę Miasta Głowno - Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 16.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/17, pn. "Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie” złożony przez Gminę Miasta Głowno uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top