Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (4292) wiadomości ze wszystkich kategorii

Dodatkowe informacje

Data publikacji: 30.05.2017 | Kategoria: Nabory wniosków | RPLD110301IZ0010001/17 angażowanie personelu
W dn. 26 maja 2017…

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od 2017-05-26
  • Temat dokumentu Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu Szczegółowy opis osi priorytetowych
Data publikacji: 26.05.2017 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)
Publikujemy zmianę treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym…
Data publikacji: 26.05.2017 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010001/16
Publikujemy zmianę treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym…
Data publikacji: 26.05.2017 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010002/16
Publikujemy zmianę treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym…
Data publikacji: 26.05.2017 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010003/16
Publikujemy zmianę treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym…
Data publikacji: 26.05.2017 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD060303IZ0010004/16
Komisja Europejska zaakceptowała zmianę Regionalnego…

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od 2017-04-20
  • Temat dokumentu Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu Programowe
Data publikacji: 24.05.2017 | Kategoria: Prawo i dokumenty (wiadomosci)
Informujemy o zmianach w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o…
Data publikacji: 24.05.2017 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD040102IZ0010001/16
Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z…
Data publikacji: 23.05.2017 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ0010001/17
Poniżej przedstawiamy skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu NR…
Data publikacji: 23.05.2017 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD100100IZ0010001/17
Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa…
Data publikacji: 23.05.2017 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD070102IZ0010002/17
 
Top