Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1011) wiadomości ze wszystkich kategorii

Data publikacji: 02.12.2019 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080303IP0110001/19 RPLD080304IP0110001/19 RPLD090102IP0110001/19 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Strona 9 z 102
 
Top