Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1743) wiadomości ze wszystkich kategorii

Data publikacji: 08.07.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090201IP0110004/21 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Strona 8 z 175
 
Top