Zakończenie oceny formalnej projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach”

Data publikacji: 27.07.2023 r.

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach” złożony przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/23 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

 
Top