Wybór do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 24.08.2023 r.

Projekt nr RPLD.04.01.01-10-0001/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków” złożony przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 768/23 z dnia 21 sierpnia 2023 roku.

Informacje o projekcie wybranym do dofinansowania

 
Top