Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (887) wiadomości ze wszystkich kategorii

Data publikacji: 09.08.2019 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD080201IP0110001/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Strona 6 z 89
 
Top