Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1856) wiadomości ze wszystkich kategorii

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach”…
Data publikacji: 21.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/23
Projekt pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 –…
Data publikacji: 20.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010002/21
Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej…
Data publikacji: 20.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040201IP0310022/16
Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0003/22, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na…
Data publikacji: 20.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/15
Projekt „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Brójce” złożony przez…
Data publikacji: 20.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040301IP0310001/23
Projekt „Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol” złożony przez…
Data publikacji: 13.09.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310001/22
Projekt nr RPLD.04.01.01-10-0001/23 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni…
Data publikacji: 24.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310002/22
Projekt nr RPLD.06.01.01-10-0001/23 pn. „Rozwój kultury w Gminie Koluszki” złożony…
Data publikacji: 24.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060101IP0310002/22
Projekt nr WND-RPLD.07.04.02-10-0005/16, pn. „Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie” złożony…
Data publikacji: 24.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD070402IZ0010001/16
Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych…
Data publikacji: 22.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/23
Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/18, pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja Miasta…
Data publikacji: 07.08.2023 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD060301IP0310001/18
Strona 5 z 169
 
Top