Uchylenie listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury

Data publikacji: 23.03.2022 r.

28 lutego 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała o rezygnacji z realizacji projektu pn. „Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim". W związku z tym podjęliśmy decyzję o usunięciu projektu z listy rezerwowej, co skutkuje jej uchyleniem.

Artykuły powiązane

 
Top