Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego przez Gminę Rogów - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 05.04.2022 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0005/21 pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów – II etap” złożony przez Gminę Rogów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 97,33% punktów. Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/21.

 
Top