Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach KOP powołanej dla konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

 
Top