Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego wsparcia aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

Data publikacji: 28.06.2022 r.

28 czerwca Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje dotyczące:

Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21 - druga korekta w związku z omyłką pisarską
Lista projektów

Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21 (wersja 02) - w związku z dostępnością środków na dofinansowanie - druga korekta w związku z omyłką pisarską
Lista projektów

 
Top