Lista umów o dofinansowanie podpisanych w czerwcu 2022 r. w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź

 
Top