Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1859) wiadomości ze wszystkich kategorii

Poniżej publikujemy informacje o umowie o dofinansowanie projektu zawartej we…
Data publikacji: 06.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD030102IZ0010001/21
4 października 2022 roku wybraliśmy do dofinansowania projekt pn. „Budowa…
Data publikacji: 06.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD040101IP0310001/22
30 września 2022 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował…
Data publikacji: 04.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090201IP0110004/21
Poniżej publikujemy listę podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach…
Data publikacji: 04.10.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110301IZ0010001/21
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów…
Data publikacji: 30.09.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110104IZ0010001/21
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów…
Data publikacji: 30.09.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110102IZ0010001/21
Poniżej publikujemy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i…
Data publikacji: 22.09.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD110101IZ0010001/21
Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu…
Data publikacji: 20.09.2022 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD100302IZ0010001/22
Strona 15 z 169
 
Top