Podniesienie dofinansowania projektu złożonego przez Miasto Łódź - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 30.06.2022 r.

Projekt nr RPLD.06.03.01-10-0002/16, pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi).” złożony przez Miasto Łódź Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 599/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 26 651 849,44 PLN (w tym z EFRR 26 651 849,44 PLN) do kwoty 32 073 003,37 PLN (w tym z EFRR 32 073 003,37 PLN).

Informacje o projekcie

 
Top