Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w grudniu 2016 r. w ramach poddziałania V.3.2 Ochrona środowiska

Data publikacji: 03.01.2017 r.

Poniżej przedstawiamy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w grudniu 2016 r., w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista umów289.09 KB

 
Top