Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT

Data publikacji: 28.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0002/16, pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1768/16 z dnia 28.12.2016 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 7 159 113,32 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020156.49 KB

 
Top