Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 05.01.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/16, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” złożony przez Powiat Zgierski uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top