Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/16 oraz roczne i wieloletnie zestawienie wartości umów dla Działania X.3

Data publikacji: 30.12.2016 r.

Lista podpisanych umów o dofinansowanie dla Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy w ramach konkursu nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/16 oraz roczne i wieloletnie zestawienie wartości umów dla Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia.

pdfLista umów - RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/16225.11 KB

Artykuły powiązane

 
Top