Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego - Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 27.02.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0003/16 pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top