Wyniki oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego dotyczącego termomodernizacji budynków - ZIT

Data publikacji: 16.02.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/16, pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” złożony przez Powiat Zgierski uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 85,53% punktów.

 
Top