Lista wniosków wybranych do dofinansowania - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Data publikacji: 17.02.2017 r.

16 lutego Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP) opublikował listę wniosków pozakonkursowych powiatowych urzedów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania VIII.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy".

Lista wniosków wybranych do dofinansowania opublikowana na stronie interentowej WUP według stanu na dzień 14.02.2017 r.

 
Top