Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 21.02.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków” złożony przez Gminę Miasto Ozorków uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top