Lista wniosków wybranych do dofinansowania - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Data publikacji: 24.02.2017 r.

Poniżej przedstawiamy opublikowaną 24 lutego 2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi listę wniosków pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16 z Działania VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (według stanu na dzień 24.02.2017 r.).

Lista wniosków (publikacja na stronie WUP)

 
Top