Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Pabianice - Niskoemisyjny transportu miejski - ZIT

Data publikacji: 21.09.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0003/17, pn. „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”  złożony przez Miasto Pabianice uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał  79,49% punktów.

 
Top