Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Konstantynów Łódzki - Ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 07.09.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0004/17, pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej w standardzie budownictwa pasywnego” złożony przez Gminę Konstantynów Łódzki uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top