Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego z Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Data publikacji: 12.09.2017 r.

Informujemy, że projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna” złożony przez Gminę Miasta Głowno uzyskał pozytywną ocenę formalną. Numer projektu WND-RPLD.04.02.01-10-0019/17, numer naboru RPLD.04.02.01-IP.03-10-002/17.

 

 
Top