Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Miasto Ozorków - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 06.09.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0020/17, pn. ”Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej” złożony przez Gminę Miasto Ozorków uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 68,12% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-003/17.

 
Top