Projekt "Budowa obwodnicy miejscowości Kurzeszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707" wybrany do dofinansowania

Data publikacji: 16.11.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego w dniu 11 lipca 2018 w ramach naboru Nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w dniu 26 października 2018 roku. Jednocześnie Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż Uchwałą Nr 1553/18 z dn. 14 listopada 2018 r. przedmiotowy wniosek został wybrany do dofinansowania.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu otwartego dla naboru Nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie.155.65 KB

Artykuły powiązane

 
Top