Informacja o wybranych projektach do dofinansowania w ramach naboru z Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie

Data publikacji: 23.03.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej dwóch wniosków o dofinansowanie złożonych w dniach: 11 września 2017 r. oraz 28 września 2017 r. w ramach naboru Nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2017 roku. Jednocześnie Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż Uchwałą Nr 12/18 z dn. 9 stycznia 2018 r. przedmiotowe wnioski zostały wybrane do dofinansowania.

Artykuły powiązane

 
Top