Informacja o wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w dniu 09 maja 2018 r. dla naboru na drogi wojewódzkie

Data publikacji: 06.08.2018 r.

Informacja o wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w dniu 09 maja 2018 r. w ramach konkursu otwartego dla naboru Nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym złożonych w dniu 09 maja 2018 r. 127.93 KB

Artykuły powiązane

 
Top