Projekty wybrane do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego dróg wojewódzkich

Data publikacji: 18.07.2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego w dniu 18 marca 2019 roku w ramach naboru Nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15,
Oś priorytetowa III Transport,
Działanie III.2 Drogi,
Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zakończonej w dniu 3 lipca 2019 roku. Jednocześnie Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż Uchwałą Nr 996/19 z dn. 16 lipca 2019 r. przedmiotowy wniosek został wybrany do dofinansowania.

ikonka pdf Lista projektów (PDF 228 KB)

Artykuły powiązane

 
Top