Informacja o zamknięciu konkursu otwartego dla naboru dotyczącego dróg wojewódzkich

Data publikacji: 21.11.2022 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako IZ RPO WŁ informuje o zamknięciu konkursu otwartego w związku z wyczerpaniem alokacji dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15
Osi Priorytetowej III Transport
Działania III.2 Drogi
Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (249 KB)

Artykuły powiązane

 
Top