Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie

Data publikacji: 30.11.2017 r.

Informacja o wyniku oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w dniu 11 września 2017 r. oraz 28 września 2017 r. w ramach konkursu otwartego dla naboru Nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym169.26 KB

Artykuły powiązane

 
Top