Projekty przekazane do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 14.03.2019 r.

13 marca 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP) opublikował informacje o projektach przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów przekazanych do etapu negocjacji dostępne są na stronie internetowej WUP.

 
Top