Spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 – Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Data publikacji: 22.11.2018 r.

Informacja o spotkaniach

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 – 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Najbliższe spotkania odbędą się w następujących terminach:

 • 30 listopada 2018 r. godz. 9.00 - 11.30 sala konferencyjna Domu Pomocy Społecznej  w Brzezinach, ul. Moniuszki 42,
 • 30 listopada 2018 r. godz. 12.00 - 14.30. sala konferencyjna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

Program spotkania

 • Omówienie dokumentacji konkursowej: Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
Tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

pdfKlauzula informacyjna art. 13 RODO123.82 KB

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

   

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: 2018-11-30
 • Miejsce: Brzeziny
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja

zestawienie znakow2

 
Top