Zmiana regulaminu w dwóch konkursach dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 19.02.2019 r.

18 lutego 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP) opublikował informacje o zmianie regulaminów w konkursach dotyczących:

Artykuły powiązane

 
Top