Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2018 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru z Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia)

Data publikacji: 08.08.2018 r.

Przedstawiamy informację o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w lipcu 2018 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-002/17 – Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno – komunikacyjne (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia).

Artykuły powiązane

 
Top