Wydłużenie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych

Data publikacji: 15.03.2018 r.

Termin oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.07.01.02-IZ.00-10-002/17 dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych (w zakresie typu projektów: rozwój e-zdrowia) został przedłużony do 10 kwietnia 2018 r. Zatem termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie na kwiecień 2018 r.

Artykuły powiązane

 
Top