Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 18.09.2015 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 591/16 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającą Uchwałę Nr 181/16 w sprawie zatwierdzenia listy, wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne podniósł poziom dofinansowania dla projektu złożonego przez Gminę Wolbórz pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Proszenie- Polichno” z kwoty 4 361 592,04 zł do kwoty pierwotnie wnioskowanej tj. 5 846 428,00 zł.


pdfLista umów o dofinansowanie projektów zawartych w marcu 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020138.24 KB.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą 181/16 z 24 lutego 2016 r. wyłonił projekty do dofinansowania oraz utworzył listę rezerwową projektów w ramach naboru wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla naboru z Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne.

Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu dla naboru z Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne. 

 

 
 
 
Top