Informujemy o wyborze projektów do dofinansowania oraz utworzeniu listy rezerwowej projektów w ramach naboru z Poddziałania III.2.2 drogi lokalne.

Data publikacji: 25.02.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 181/16 z 24 lutego 2016 r. wyłonił projekty do dofinansowania oraz utworzył listę rezerwową projektów w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z Poddziałania III.2.2

Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu dla naboru z Poddziałania III.2.2

 
Top