Informacja o wyborze projektów do dofinansowania w ramach naboru z Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne.

Data publikacji: 28.07.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 857/16 z dnia 26 lipca 2016 r. zmienił Uchwałę Nr 181/16 w sprawie zatwierdzenia listy, wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów – Oś priorytetowa III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne i wyłonił do dofinansowania kolejny projekt będący na liście rezerwowej.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania ze środków EFRR w ramach konkursu dla naboru RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej III Transport Działanie III.2 Drogi Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.288.59 KB

 
Top