Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w marcu 2016r. w ramach Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne

Data publikacji: 06.04.2016 r.

Przedstawiamy Informację o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w marcu 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista umów o dofinansowanie projektów zawartych w marcu 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020138.24 KB

 
Top