Wiadomości

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (3936) wiadomości ze wszystkich kategorii

Data publikacji: 22.08.2016 | Kategoria: Wiadomości | Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Przedstawiamy Analizę sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie łódzkim na potrzeby właściwego profilowania interwencji podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) na lata 2014-2020. Dokument przygotowano w oparciu o Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Analiza służy ukierunkowaniu interwencji RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach działania VII.3 Infrastruktura usług społecznych oraz osi priorytetowej IX Włączenie społeczne. Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie łódzkim na potrzeby…
Data publikacji: 18.08.2016 | Kategoria: Opracowania i analizy
 
Top