Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Stryków - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 30.03.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0002/17, pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” złożony przez Gminę Stryków uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top